Учебни системи

            Изборът на учебна система е един отговорен процес на обсъждане, обмисляне и анализиране на всички възможности, които се предлагат на пазара. Най-важното за една учебна система е да осигурява приемственост между началното и основно образование и да обслужва нивото и нуждите на учениците и целите на образователната институция, която я въвежда. Съобразно стратегията на "ЕСПА" за постигане високите нива на изпит Питман, екипът по английски език ежегодно следи за всички новости по отношение на учебници и системи.  Изборът на нови учебни системи за учениците от ПК - 7 клас е базиран на няколко принципни момента:
      -  плавен преход от начално към основно образование;
      -  амбициозни граматични, тематични и лексикални постановки, обслужващи всяко едно ниво на изпит Питман;
      -  богат набор от допълнителни материали, които обогатяват и развиват учебния процес;

        За учениците от ПK - 1 клас избрахме учебната система Fairyland.

            Fairyland е учебна система, предназначена за обучението по английски език в ранна възраст. Тя е структурирана в отделни модули, като всеки един от тях развива и четирите езикови умения- четене, писане, разбиране и говорене. Тематичните герои от учебника са забавни и интересни за децата, диалозите, ролевите ситуации и граматичните единици са въведени по начин, напълно приемлив и разбираем за децата. Обучението по Fairyland предлага използването на редица интерактивни методи, допълнителни материали, книжки за четене, дискове с приказки за слушане, книжки с тестове и упражнения. Към системата има и софтуер за интерактивна дъска, който дава възможност учебният материал да бъде разработен на интерактивната дъска както при преподаване на нови знания, така и при затвърждаването им.

        За учениците от 2-7 клас избрахме системата Upstream.

            Upstream е езикова система, разработена в съответствие със съвременната проблематика на чуждоезиковото обучение. Системата е насочена към развитието на четирите умения- четене, писане, разбиране и говорене чрез умелото съчетание на комуникативни задачи, гъвкав подход при представяне на граматиката и богат набор от лексика за развитие на езика и задачи за писане. Всеки модул е разработен на отделни секции, които въвеждат нови знания, упражняват предходни и развиват практическите умения на учениците. Системата отделя специално внимание на писмените умения на учениците, които са проектирани в отделна секция, която гарантира овладяване на умението за композиране на текст по систематичен начин. Към системата са на разположение и набор от художествени материали, граматики и книжки с тестове за всяко ниво. Всеки един учебник е разработен и във вариант за интерактивна дъска, което дава възможност преподаването на нов материал, затвърждаването и упражняването на знания да се извършва по интерактивна методика.