Изкуства

Изкуства
- изобразително изкуство;                               
- приложни дейности;
- музика;
- класически балет /от 2 гр./;
- народни танци /от 4 гр./.


Децата от детската градина участват в ежегодния конкурс за коледна картичка на ЕСПА. Наградените рисунки отпечатваме като коледни картички, които разпространяваме в цяла България. Средствата, събрани от продажбите на коледните картички, децата даряват на своите приятели от ДОВДЛРГ - с. Гурково.