Постижения в математиката през учебната 2011-2012

2011 октомври - Национално математическо състезание “Хитър Петър”, гр. Габрово
 -  2-ро място - Ивайло Стоянов, 4 клас
 - 10-то място - Николай Бъчваров, 4 клас
 - 18-то място - Петър Цикалов, 4 клас
 - 21-во място – Петър Табаков, 5 клас
 - 22-ро място – Лора Янчева, 4 клас

 2011 ноември - ХІІІ Софийски математически турнир
 Блестящо представяне:
 - Мартин Лозанов, 1 клас
 - Ивайло Стоянов, 4 клас
 Отлично представяне:
 - Константин Димитров, 1 клас
 - Полимира Николова, 1 клас
 - Анжела Антонова, 2 клас
 - Александър Георгиев, 2 клас
 - Теон Григоров, 4 клас
 - Петър Табаков, 5 клас
 - Дàниел Данов, 6 клас
 - Елица Панковска, 7 клас


2011 ноември - Национално математическо сътезание “Черноризец Храбър”, гр.София
 - Николай Бъчваров, 4 клас - отличен с грамота
 Отлично представяне:
 - Александър Георгиев, 2 клас
 - Константин Пеев, 2 клас
 - Ивайло Стоянов, 4 клас
 - Петър Цикалов, 4 клас
 - Лора  Янчева, 4 клас
 - Петър Табаков, 5 клас
 - Дàниел Данов, 6 клас


2011 декември - Националното математическо състезание “Иван Салабашев”, гр.София
 - 1-во място - Ивайло Стоянов, 4 клас
 - 2-ро място - Константин Пеев, 2 клас
 - 3-то място - Александър Георгиев, 2 клас
 - 3-то място - Лора Янчева, 4 клас
 - 3-то място - Николай Бъчваров, 4 клас


2011 декември - Коледно  математическо състезание, гр.София
 Блестящо представяне:
 - Мартин Лозанов, 1 клас
 - Денис Стоянов, 1 клас
 - Анжела Антонова, 2 клас
 - Константин Пеев, 2 клас
 - Филип Назаров, 4 клас
 - Анастасия Балабанова, 4 клас
 - Ивайло Стоянов, 4 клас
 - Петър Табаков, 5 клас
 - Елица Панковска, 7 клас
 Отлично представяне:
 - Константин Димитров, 1 клас
 - Полимира Николова, 1 клас
 - Константин Стайков, 1 клас
 - Александър Георгиев, 2 клас
 - Надежда Спасова, 2 клас
 - Николай Бъчваров, 4 клас
 - Ивана Фингарова, 4 клас
 - Желиян Стайков, 4 клас


2012 март - първият кръг на Международно математическо състезание “Европейско кенгуру”, гр. София
Блестящо представяне:
 - Ивайло Стоянов, 4 клас
 - Николай Бъчваров, 4 клас
 Отлично представяне:
 - Самуил Стефанов, 2 клас
 - Криста Лазарова, 2 клас
 - Лора Янчева, 4 клас
 - Константин Гайдаров, 4 клас
 - Петър Табаков, 5 клас
 - Лиана Антонова, 6 клас
 - Дàниел Данов, 6 клас


2012 март - Национално математическо състезание, гр. Плевен
 - 2-ро място – Ивайло Стоянов, 4 клас

2012 април - Великденски математическо състезание
- Ивайло Стоянов от 4A клас постигна максималния брой точки и се класира на първо място