Постижения в математиката през учебната 2014-2015

В ОБЛАСТТА НА МАТЕМАТИКАТА:

Класирани за националното състезание по математика, под егидата на МОН

Анастасия Боянова – 1 клас
Давид Цаков– 3 клас
Мартин Лозанов – 4 клас

Международен математически турнир „Математика без граници”

Общо 25 златни, 14 сребърни и 19 бронзови медала от трите предварителни кръга


Есенен кръг – 2014 г.

Златен медал –Силвия Дянкова – 2 клас
Златен медал –Стефани Сярова – 2 клас
Златен медал – Давид Цаков – 3 клас
Златен медал – Васил Рахнев – 4 клас


Сребърен медал – Даниел Янчев – 3 клас
Сребърен медал – Преслав Георгиев -3 клас
Сребърен медал – Георгия Маркова – 3 клас
Сребърен медал – Мария Велинова – 3 клас
Сребърен медал – Ивайло Стоянов -7 клас

Бронзов медал – Алексис Калецанос – 2 клас
Бронзов медал –Георги Гайдаров – 2 клас
Бронзов медал – Йоана Христанова – 3 клас
Бронзов медал – Кристофър Абрашев – 3 клас
Бронзов медал – Йоан Йоцев – 4 клас
Бронзов медал – Криста Лазарова – 5 клас
Бронзов медал – Николай Бъчваров – 7 клас

Пролетен кръг – 2015 г.

Златен медал – Петя Лозанова - 1клас
Златен медал – Анастасия Боянова – 1 клас
Златен медал –  Силвия Дянкова – 2 клас
Златен медал  –  Давид Цаков  - 3 клас

Сребърен медал - Карина Момчилова – 1 клас
Сребърен медал – Андрея Маркова – 1 клас
Сребърен медал – Даниел Калчев – 1 клас
Сребърен медал –Дея Денкова – 2 клас
Сребърен медал – Преслав Георгиев – 3 клас
Сребърен медал – Васил Рахнев – 4 клас
Сребърен медал – Мартин Лозанов – 4 клас
Сребърен медал –Ивайло Стоянов – 7 клас

Бронзов медал – Никола Симов – 2 клас
Бронзов медал – Жана Динова – 2 клас
Бронзов медал – Александра Кендерова – 2 клас
Бронзов медал – Даниел Янчев – 3 клас
Бронзов медал – Кирил-Александър Стоилов – 3 кл.
Бронзов медал – Йоан Йоцев – 4 клас
Бронзов медал – Иво Иванов – 4 клас
Бронзов медал – Емили Стоянова – 5 клас
Бронзов медал – Симона Делибалтова – 6 клас

Зимен кръг – 2015 г.

Златен медал –Андреа Маркова -1 клас
Златен медал –Карина Момчилова -1 клас
Златен медал –Петя Лозанова -1 клас
Златен медал –Даниел Калчев -1 клас
Златен медал – Анастасия Боянова -1 клас
Златен медал – Емилия Либкнехт -1 клас
Златен медал – Деница Балканова -1 клас
Златен медал – Кристиан Михайлов -1 клас
Златен медал –Бояна  Лазарова -2 клас
Златен медал – Жана Динова -2 клас
Златен медал –Дея Денкова – 2 клас
Златен медал – Давид Цаков – 3 клас
Златен медал – Васил Рахнев-4 клас
Златен медал – Мартин Лозанов-4 клас
Златен медал –Ивайло Стоянов – 7 клас

Сребърен медал – Преслав Георгиев -3 клас

Бронзов медал – Стефани Сярова- 2 клас
Бронзов медал – Йоан Йоцев -4 клас
Бронзов медал – Лора Янчева

Класирани за финален кръг – гр. Несебър, юли 2015 г.


Анастасия Боянова – 1 клас
Петя Лозанова – 1клас
Андреа Маркова – 1 клас
Даниел Калчев – 1 клас
Карина Момчилова – 1 клас
Дея Денкова – 2 клас
Жана Динова -2 клас
Силвия Дянкова -2 клас
Стефани Сярова – 2 клас
Давид Цаков – 3 клас
Преслав Георгиев -3 клас
Даниел Янчев-резерва -3 клас
Васил Рахнев -4 клас
Мартин Лозанов – 4 клас
Ивайло Стоянов – 7 клас

XVII Математически турнир „Акад. Кирил Попов”1 гр. Шумен

Индивидуално състезание

IV място-Давид Цаков– 3 клас
V място-Преслав Георгиев– 3 клас
IХ място-Силвия Дянкова-2 клас

Отборно състезание

ХI място-отбора на 2 клас на училище ЕСПА


Силвия Дянкова-2 клас
Жана Динова -2клас
Бояна Лазарова-2 клас
Георги Гайдов-2 клас

ХII място-отбора на 3 клас на училище ЕСПА

Давид Цаков-3 клас
Преслав Георгиев-3 клас
Кристофър Абрашев-3 клас


ХХI място-отбора на 5 клас на училище ЕСПА
Валери Попова – 5 клас
Емили Стоянова – 5 клас
Виолета Богданова – 5 клас

ХVI Софийски математически турнир
Училище ЕСПА е отличено с купа за постигнати високи резултати за 2014 година.

Златен медал – Ивайло Стоянов – 7 клас
Бронзов медал – Давид Цаков – 3 клас
Бронзов медал – Васил Рахнев – 4 клас

Отлично представяне за:
Карина Момчилова – 1клас
Мартин Лозанов – 4 клас
Константин Гайдаров – 7 клас

Великденско математическо състезание

II място–Ивайло Стоянов -7клас

Отлично представяне за:

Преслав Георгиев – 3 клас
Давид Цаков – 3 клас
Васил Рахнев  – 4 клас
Виктор Атанасов Ангелов-5 клас
Павла Петрова-6 клас

Математическо състезание „Европейско кенгуру” 2015г

I място – Анастасия Боянова – 1 клас

Отлично представяне:
Деница Балканова – 1 клас
Даниел Калчев – 1 клас
Силвия Дянкова -2 клас
Васил Рахнев – 4 клас
Мартин Лозанов – 4 клас
Виктор Ангелов -5 клас

Математическо състезание „Хитър Петър”, гр. Габровo


Бронзов медал – Давид Цаков – 3  клас
V място – Ивайло Стоянов – 7 клас

Отлично представяне за:
Васил Рахнев – 4 клас
Мартин Лозанов – 4  клас

Математически турнир „Черноризец Храбър” – 1 ноември 2013 г.

Отлично представяне:
Силвия Дянкова – 2 клас
Давид Цаков – 3 клас
Йоан Йоцев – 4 клас
Мартин Лозанов – 4 клас
Ивайло Стоянов – 7 клас

Международно математическо състезание, организирано от IMAS Executive Council

Отлично представяне за:
Давид Цаков – 3 клас
Преслав Георгиев – 3 клас
Васил Рахнев – 4 клас
Мартин Лозанов – 4 клас
Йоан Йоцев – 4 клас
Криста Лазарова – 5 клас
Николай Бъчваров – 7 клас
Ивайло Стоянов – 7 клас

Коледно математическо състезание

І място – Мартин Лозанов – 4 клас

Отлично представяне за:
Емилия Либкнехт – 1 клас
Петя Лозанова – 1 клас
Денца Балканова – 1 клас
Андреа Маркова – 1 клас
Анастасия Боянова – 1 клас
Силвия Дянкова – 2 клас
Давид Цаков – 3 клас
Васил Рахнев – 4 клас
Йоан Йоцев – 4 клас
Виктор Ангелов – 5 клас
Ивайло Стоянов – 7 клас

Резултати от 23 Математически турнир „Иван Салабашев”
Национално класиране-за всяка възрастова група


Втори клас:
Силвия Дянкова
Стефани Сярова
Бояна Лазарова
Алек Цветанов
Алексис Каленцанос

Трети клас :
Давид Цаков
Преслав Георгиев
Георгия Маркова
Димо Табаков
Диана Атанасова

Пети клас:
Виктор Ангелов
Криста Лазарова

Шести клас:
Мая Бонкалова

Седми клас:
Ивайло Стоянов

Международна азиатска олимпиада по математика - SASMO

 Златен медал - Мартин Лозанов - 4-ти клас

Златен медал - Васил Рахнев - 4-ти клас

Бронзов медал - Давид Цаков - 3-ти клас

Бронзов медал - Преслав Георгиев - 3-ти клас

Бронзов медал - Виктор Ангелов - 5-ти клас