Второ образователно равнище

Работата по второ образователно равнище по АОК има за цел да изгради нашите възпитаници като енциклопедични личности. Тя включва уникални учебни дисциплини, образователни инициативи и ежеседмични конкурси. Наша основна задача е да изградим възпитаниците на "ЕСПА" като енциклопедични личности с широки хоризонти и любопитство към света. В позитивна конкуренция те ежедневно доказват своето трудолюбие и възможности.